Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Bismillahirrahmanirrahim

"Dengan ini, Kami seluruh penyelenggara"

RSUD Kota Tangerang

Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.